מסעות החיים
מסעות החיים
יואל משה סלומון
יואל משה סלומון
ארי שבחבורה
ארי שבחבורה
ימי עמי
ימי עמי
מסע הבחירה בחיים
מסע הבחירה בחיים
שאהבה נפשי
שאהבה נפשי
זאת נחמתי
זאת נחמתי
וחנה היא מדברת על ליבה
וחנה היא מדברת על ליבה
למנצח מזמור לדוד
למנצח מזמור לדוד