Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

אז איך נעצב את
עטיפת הספר שלך ?

רוצים לראות דוגמאות?

בחירת סקיצה

בחירת סקיצה מתאימה ע"י הלקוח להמשך העיצוב

פיתוח הסקיצה

ליטוש הסקיצה והוספת כל הטקסטים הנדרשים ו/או אלמנטים נוספים שהלקוח מספק. כולל 2 סבבי תיקונים**

עיצוב 2 סקיצות

עיצוב כריכה קדמית (חזית), 2 סקיצות בעיצובים שונים*

שיחת אפיון

שיחת אפיון ובירור הצרכים, הכרת תוכן ומטרת הספר, וקהל היעד שלו.

סיום והגשה לדפוס

השירות כולל הכנת הקובץ לדפוס על פי הנחיות בית הדפוס

אישור הלקוח

הלקוח מאשר סופית את העיצוב

השלמת העטיפה

המשך העיצוב לגב הכריכה (אחורי) וכן לדופן בין החזית לגב (שדרה). אפשרות להוספת ברקוד

כולל 2 סבבי תיקונים**

bottom of page