מעוניין במצגת לעסק שלך?

שיחת אפיון

הכרת העסק והצרכים לדיווח

רוצים לראות דוגמאות?

עיצוב 2 סקיצות של 2 שקפים

2 סקיצות בעיצובים שונים*

בחירת סקיצה

בחירת סקיצה מתאימה על ידי הלקוח

פיתוח הסקיצה

ליטוש הסקיצה
כולל 2 סבבי תיקונים.**

אישור הלקוח

הלקוח מאשר את העיצוב

סיום והגשה

העברת קובץ pdf או פאוורפוינט

החלת הקו העיצובי על יתרת השקפים

כולל 2 סבבי תיקונים.**

עלות 100 ₪ לשקף, מינימום 8 שקפים

* כל סקיצה נוספת 100 ₪   ** כל סבב תיקונים נוסף בעלות  50 ₪