סוף שנה?

עיצוב דו"ח שנתי במיוחד בשבילך

פיתוח הסקיצה

ליטוש הסקיצה
כולל 2 סבבי תיקונים.**

בחירת סקיצה

בחירת סקיצה מתאימה על ידי הלקוח

עיצוב 2 סקיצות של 2 עמודים

2 סקיצות בעיצובים שונים*

רוצים לראות דוגמאות?

שיחת אפיון

הכרת העסק והצרכים לדיווח

החלת הקו העיצובי על יתרת העמודים

כולל 2 סבבי תיקונים.**

סיום והגשה

העברת קובץ pdf באיכות הדפסה

אישור הלקוח

הלקוח מאשר את העיצוב

עלות: 150 ₪ לעמוד, מינימום 8 עמודים

* כל סקיצה נוספת 200 ₪   ** כל סבב תיקונים נוסף בעלות  200 ₪   

אפשרויות נוספות: הדפסה - בהתאם לכמויות