חולם להוציא
לאור ספר?

שיחת אפיון

הכרת המחבר ורצונותיו

רוצים לראות דוגמאות?

עיצוב 2 סקיצות של 4 עמודים

2 סקיצות בעיצובים שונים*

בחירת סקיצה

בחירת סקיצה מתאימה על ידי הלקוח

פיתוח הסקיצה

ליטוש הסקיצה
כולל 2 סבבי תיקונים.**

אישור הלקוח

הלקוח מאשר את העיצוב

סיום והגשה

העברת קובץ pdf באיכות הדפסה

החלת הקו העיצובי על יתרת העמודים

כולל 2 סבבי תיקונים.**

עלות: 100 ₪ לעמוד, מינימום 24 עמודים

* כל סקיצה נוספת 200 ₪   ** כל סבב תיקונים נוסף בעלות  200 ₪   

אפשרויות נוספות: ליווי בתהליך ההדפסה - בהתאם למפרט ולכמויות