כך נעצב לך
קיר בלתי נשכח

שיחת אפיון

הכרת התוכן והמסר שלו.
לימוד המרחב והקהל המיועד.

רוצים לראות דוגמאות?

עיצוב 2 סקיצות

2 סקיצות בעיצובים שונים*

פיתוח הסקיצה

ליטוש הסקיצה
כולל 2 סבבי תיקונים.**

בחירת סקיצה

בחירת סקיצה מתאימה על ידי הלקוח

החלת הקו העיצובי על יתרת הקירות

כולל 2 סבבי תיקונים.**

סיום והגשה

העברת קובץ pdf באיכות הדפסה

אישור הלקוח

הלקוח מאשר את העיצוב

למחיר התקשרו...

* כל סקיצה נוספת 200 ₪   ** כל סבב תיקונים נוסף בעלות  200 ₪   

אפשרויות נוספות: ליווי תהליך ההדפסה - בהתאם למפרט ולכמויות